Escape to the Country Lon Lodges can be found nestled in the beautiful Radnorshire countryside. Ash and Sycamore Lodges are situated on the family farm They offer luxury accommodation all year round and each lodge has a private spa hot tub. Stellar Safari Lodge A luxury glamping experience at Lon Lodges Relax and enjoy the beautiful countryside
while bathing in the spa hot tub
Evening star gazing is a magical experience!
Evening Hot Tub Therapy Unwind and watch the night sky and shooting stars

Luxury Holiday Lodge Accommodation in Wales with hot tubs

Lon Lodges are 5 star luxury self catering holiday cottage accommodation located in the countryside on a family farm in Mid Wales close to the town of Rhayader and the Elan Valley. Each lodge will sleep 6 persons and has a private spa hot tub. The log cabins are cosy and warm and are suitable for holidays all year round for walking, cycling and other activities or for just relaxation.

Croeso Cymreig Cynnes! Mae’n bleser i ni rannu â chi rywle arbennig i letya.

lodge holiday accommodationCynlluniwyd ein Bythynnod Onnen a Sycamorwydden gan y teulu Pugh yn 2007. Cyffyrddiad personol, a chreu lle cartrefol a chlyd fu ein man cychwyn. Mae ymroddiad angerddol gennym at ein bro, ac rydym ni’n moyn cynnig profiad gwyliau lle rydych yn teimlo’n rhan o’n cymuned groesawgar, wedi’i chwtsio mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, a ddisgrifiwyd gan lawer fel un o leodd cyfrin cudd gorau Cymru.

More Films can be viewed on the Gallery Page

lon lodges family farm accommodationactivities

Y teulu a’r Fferm

Saif y ddau fwthyn hyn, wedi’u hadeiladu’n arbennig, ar fferm deuluol y Lôn, wedi’i ffermio gan deulu Pugh ers dros 75 o flynyddoedd. Yn y blynyddoedd diweddar, mae’r brodyr Robert a Stephen yn gweithio a chynnal y fferm, gan feithrin cymysgedd o dda byw a defaid.

luxury holiday lodge accommodation

Llety’r bythynnod

Mae gwres dan y llawr ymhob man ym Mythynnod Onnen a Sycamorwydden (Ash and Sycamore Lodges), a gall lan i 6 o bobl gysgu’n gyfforddus mewn 3 ystafell wely. Mae cegin fodern â thoreth o offer da gan yr ystafell fyw gynllun agored brydferth gyda golygfeydd panoramaidd dros gefn gwlad Cymru.

Elan valley holidays

Gweithgareddau

Dihangwch i’r wlad i ymlacio a dadflino, neu ganlyn y llu o weithgareddau awyr agored ar drothwy’r drws, gan gynnwys beicio mynydd, merlota, pysgota, helfeydd ffyngoedd, teithiau cerdded yn Nyffryn Elan gerllaw, neu ymweld ag atyniad poblogaidd Gorsaf Fwydo Y Barcud Coch, ar Fferm y Gigrin.

Latest news from Lon Lodges

Lon Lodges Testimonials

So peaceful, so relaxing, so perfect! Wonderful lodge in a fantastic location with wonderful attention to detail. Reluctant to leave! Thank you x

This was our 8th visit to the Lon Lodges! The lodge is kept to a very high standard and remains far superior to other lodges. We come to find new places to explore and we are looking forward to the nature trails when we return next year.

Teithiau Cerdded Bywyd Gwyllt

Holiday nature trails in WalesMae gan Dyddynnod y Lôn eu teithiau cerdded a’u llwybrau eu hunain. Cerwch ar daith trwy gaeau ein fferm sir Faesyfed draddodiadol. Crwydrwch harddwch naturiol y tirlun, bywyd gwyllt, da fferm a safleoedd etifeddiaeth diddorol.
Lluniau gan Beth Knight

English
Traveling from another country?

Ffotograffiaeth gan Ruth Rees, Daniel Butler, Roland Stevenson a Pam Knight